Uniwersytet Otwarty uzyskał dofinansowanie na projekt „Jeszcze bardziej otwarci” w ramach finansowanego przez Unię Europejską programu Erasmus+, obszar: edukacja dorosłych, Akcja Kluczowa 1: mobilność kadry edukacji dorosłych. Akcja ta skupia się na finansowaniu zagranicznych mobilności pracowników sektora edukacji dorosłych. Projekt ma za zadanie wzmocnić kadrę UOUW (tj. pracowników administracyjnych oraz wykładowców), a tym samym wpłynąć pozytywnie na poziom usług edukacyjnych, które otrzymują nasi Słuchacze.

W drugiej połowie sierpnia opublikowana zostanie lista dostępnych dla wykładowców UOUW mobilności.